Jak si vedou české e‑shopy během COVID‑19?

Denně aktualizovaná data o vývoji tržeb a marketingových investic


  • Od propuknutí viru v Evropě škrtly české e-shopy až 30 % marketingových výdajů. První karanténový týden přinesl nejnižší tržby od začátku roku.


  • Během května a června se vše vrací do normálu. Lidé mění nákupní zvyky a zvykli si nakupovat více na internetu.


  • Druhá vlna nezasáhla český e-commerce tolik jako ta první. Vánoční sezóna je v porovnání s rokem 2019 o třetinu větší.

Proč je třeba sledovat vývoj finančního zdraví českých e-shopů?

  • 1. Dostupnost zboží pro české občany v době karantény

    České e-shopy se v týdnech karantény a lockdownu pravděpodobně stánou jednou z páteřních sil ekonomiky. Lidé musí ale během těchto měsíců změnít nákupní chování a více se spoléhat na internetové byznysy, protože různými opatřeními se znesnadnil přístup Čechů k běžnému zboží.

  •      
  • 2. Náznak silného ekonomického propadu

    Pokud se zhorší ekonomické zdraví e-shopového sektoru, kterému někteří prognostici naopak věští pozitivní přínos domácí karantény, může to naznačovat, že ekonomika opravdu míří do silného útlumu.

Jelikož jsme díky naší specializaci jednou z mála českých firem, která monitoruje jak příjmy, tak marketingové výdaje e-shopů, rozhodli jsme se data zveřejnit a denně aktualizovat pro média i širokou veřejnost.

Aktuální vývoj situace

Kvůli velké zátěži systému jsme schopni dodávat data nejdříve za dva dny dozadu, tedy například ve čtvrtek poledne jsou k dispozici data za celý úterní den.

Výše marketingových investic vyjadřuje zejména důvěru majitelů a provozovatelů e-shopů v pozitivní vývoj situace. V některých případech může pokles investic do marketingu o několik dní zaostávat za poklesem tržeb, jindy jej může předcházet s tím, jake-shopy tlumí investice v očekávání poklesu. V dlouhodobém horizontu výše investic a obrat vždy pozitivně korelují (tj. s růstem jednoho roste i druhé a naopak). (Výchozím bodem grafu je 21. 1. 2020, kdy se objevil první případ nákazy COVID-19 v Evropě. Denní hodnoty potom vyjadřují procentuální pokles vůči stavu v tento den.) Pro vyhlazení křivky rozkolísaného nákupního chování během týdne používáme metriku klouzavého průměru posledních sedmi dní. 
Vývoj denních tržeb e-shopů je indikátorem, který nejrychleji a nejpříměji odráží aktuální nákupní chování české populace. Výchozím bodem grafů je druhý lednový týden roku 2020. První graf je přehled o denním souhrnném obratu eshopů zahrnutých v datasetu. Pro vyhlazení křivky rozkolísaného nákupního chování během týdne používáme metriku klouzavého průměru posledních sedmi dní. Druhý graf je týdenním pohledem, ve kterém je za bod 0 považován čtvrtý lednový týden (na grafu třetí sloupec), kdy se objevil první případ nákazy COVID-19 v Evropě. Všechny ostatní sloupce tedy vyjadřují úbytek nebo nárůst tržeb oproti tomuto výchozímu týdnu. V týdenním přehledu není zahrnut aktuálně  probíhající týden.
Year-over-Year porovnání zobrazuje, jak se marketingové investice a tržby v e-commerce za uplynulý rok vyvinuly. Na grafech momentálně můžeme vidět, že růst marketingových investicí v únoru 2021 vs 2020 byl enormní. Graf krásně vystihuje počáteční strach z prvního uzavření ekonomiky od prvního lockdownu, který se nakonec stal až začátkem března 2020.

Zajímají vás další analýzy a data?

ROIVENUE disponuje daty z e‑shopů také dalších evropských zemí a je v denním telefonickém kontaktu se svými klienty. Dokážeme tak poskytnout i jiné pohledy jako třeba, jak se situace vyvíjí pro různé segmenty (např. esenciální vs. zbytný sortiment zboží) nebo ve srovnání s Evropou. Pro ad hoc dotazy se prosím ozvěte se na telefon 721881783 nebo e‑mail press@roivenue.com.

O datasetu

Data pochází ze vzorku 15 celkem onlinově působících výhradně českých firem, které souhlasily se zveřejňěním dat. Celkově disponují tyto e‑shopy 100 onlinovými obchody v 15 převážně evropských zemích. E-shopy zahrnují průřez sortimentu od oblečení přes bytové zařízení až po hobby nebo food supplementy. Velikost e‑shopů je od 7 do 750 milionů korun v ročním obratu, s průměrem 220 milionů a mediánem 150 milionů. Jejich úhrnný obrat v roce 2019 byl 3,5 miliard. Tržby z kamenných prodejen byly z datasetu vyloučeny. Stejně tak jsme z datasetu vyloučily cestovní kanceláře a travel portály, kde došlo k úplným zastavením investic a snížení prodejů o více než 90 %.

Vzorek budeme postupně rozšiřovat o data z dalších e‑shopů, které o monitoring dat projeví zájem (viz níže).

O ROIVENUE

ROIVENUE je český technologický start‑up zaměřující se na analýzu a zvyšování efektivity online marketingových investic.

#SpolečněToZvládneme

Potřebujete ohlídat cashflow vašeho e‑shopu?

Věříme, že ve vypjatých týdnech, kdy není jasné, jak se nákupní chování bude zítra vyvíjet, je sledování finančních toků z a dovnitř firmy zásadním faktorem pro managerskou stabilizaci, uvážené rozhodování a přežití nejtvrdšího dopadu ekonomického zpomalení ve finančním zdraví.

Jako pomoc vdobě COVID‑19 proto nabízí ROIVENUE všem majitelům a finančním ředitelům (nejen) českých e-shopů provoz denně aktualizovaného dashboardu / přehledu o obratu a marketingových nákladech vašeho byznysu. Samozřejmě zcela zdarma. Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře níže.