Contact us

 

Get in touch and let us know how we can help.

Roivenue s.r.o.
​​

​​Phone ‭+420 721 881 783‬
Address Visionary Building, Plynarni 1617/10, 170 00 Prague 7, Czech Republic
VAT NumberCZ06812279

​Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 289445

Bank account number: 2401386695/2010
IBAN: CZ3820100000002401386695

V roce 2018 získala firma Roivenue, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy v zahraničním inkubátoru na projekt “Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Roivenue s.r.o.”  v Londýně za účelem expanze společnosti Roivenue s.r.o na zahraniční trhy. Očekávaným výstupem je “inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Evropské trhy “. Projekt “Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Roivenue s.r.o. ” je spolufinancován Evropskou unií. Více informací naleznete ZDE.

V roce 2020 získala firma Roivenue, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy v zahraničním inkubátoru na projekt “Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Roivenue s.r.o.” v Berlíně, Amsterodamu a Varšavě za účelem expanze společnosti Roivenue s.r.o na zahraniční trhy. Očekávaným výstupem je “inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Evropské trhy “. Projekt “Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Roivenue s.r.o. ” je spolufinancován Evropskou unií. Více informací naleznete ZDE.